Veilig werken in de Zorg

Patiënten en cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorg veilig is. Xenario wil graag een bijdrage leveren om zorginstellingen en werkgevers in de zorg te stimuleren om de zorg veiliger te maken. Om goede zorg te kunnen leveren hebben zorgverleners recht op een veilige werkplek. Xenario gaat graag met u in gesprek om te bespreken welke maatregelen zorgen voor een veiliger werkklimaat in de zorg.

Veilige zorg veilig werken

Aandacht voor een veilige werkomgeving

Weet u welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s het werk in uw organisatie met zich meebrengt? Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dat precies betekent, is vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten te kunnen naleven, moet de werkgever een concreet arbobeleid voeren. Hieronder tref je twee voorbeelden om op te nemen in het arbobeleid van uw organisatie.

Bewustwording veilige werkomgeving
Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers betrokken worden bij veiligheid? Een werknemer die zich bewust is van bepaalde risico’s, gedraagt zich heel anders dan een werknemer die dat niet is. Veiligheid betekent dan een veilige houding en veilig gedrag. Het is essentieel dat de werknemer zich vrij voelt om maatregelen te nemen om zijn veiligheid te borgen en daarmee de algemene veiligheid te verhogen. Voorlichting middels een e-learning Veilig en gezond werken kan hieraan bijdragen.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Een RI&E helpt bij de aanpak van risico’s in je bedrijf. Dit is verplichte kost vanuit de ARBO-wetgeving voor iedere werkgever. Om duidelijk te maken wat nu van belang is om te doen bij het uitvoeren van een RI&E beantwoordt Xenario zeven vragen voor ondernemers.

 

Ondersteuning nodig bij het bieden van een veilige en gezonde werkplek?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Comments are closed.