Veiligheidsonderzoek

Veiligheidsonderzoek

Een goede analyse van een veiligheidsvraagstuk is een belangrijke start voor elke stap binnen uw organisatie. Met de inzet van verschillende methodieken voert Xenario onderzoek uit namelijk: kwalitatief en kwantitatief onderzoek en het uitvoeren van een customer journey.

Op deze manier geven wij organisaties inzicht in de effecten van veiligheidsbeleid en bestaande processen rondom veiligheid, zowel intern als extern. Ook inventarisatie, evaluaties, effectmetingen en haalbaarheidsstudies zijn mogelijkheden die we kunnen inzetten.

Door kennis, ervaring en visie op onderzoek en advies, ondersteunen wij onze opdrachtgevers. Het is onze ambitie om een gewaardeerde partner in onderzoek en advies te zijn voor alle vragen rondom veiligheid.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek Voor het uitvoeren van een onderzoek maken wij gebruik van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in hoe mensen denken over een bepaald onderwerp. Deze vorm van onderzoek is exploratief van aard en bij uitstek geschikt voor ‘waarom-vragen’, over ideeën, achtergronden, motieven, weerstanden en beweegredenen. Kwantitatief onderzoek is bestemd om gegevens te krijgen over percentages en verhoudingen binnen de totale doelgroep.

Nadat we de onderzoeksvraag scherp hebben gesteld op basis van uw input, voeren wij het onderzoek uit. De resultaten komen in een helder leesbaar rapport op basis waarvan u uw keuzes kunt bepalen. Een nauwkeurige analyse, ondubbelzinnig weergegeven in een goed leesbaar rapport maakt van het onderzoek een krachtig managementtool op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen.

Customer journey

Naast kwalitatief of kwantitatief onderzoek bieden wij ook sterkte-zwakte analyse aan in de vorm van een customer journey voor vragen over veiligheid. We verplaatsen ons in uw klant en doorlopen het proces dat afgelegd wordt binnen uw bedrijf. Hoe ervaart een klant het ontvangst of de dienstverlening van uw bedrijf? Hoe tevreden is de klant over uw bedrijf? Staat de klant centraal? Welke sterke en zwakke plekken zijn er te benoemen op het gebied van veiligheid?

De analyse bestaat uit het in kaart brengen van de natuurlijke route die een klant neemt naar aanleiding van de routering binnen uw bedrijf. Naast een advies over mogelijke verbeterpunten geven wij handreikingen hoe een veiligheidsprofessional kan anticiperen op de besluiten die een klant neemt. Vanuit het perspectief van de klant en de veiligheidsprofessional komen we tot een heldere SWOT-analyse die de eventuele verbeterpunten bloot legt en die in een oogopslag de uitdagingen en kansen binnen uw organisatie laat zien. 

Op zoek naar veiligheidsonderzoek binnen uw organisatie. Dit door middel van het uitvoeren van een customer journey of een kwalitatief en kwantitatief onderzoek?
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op of vraag een offerte op maat.

CONTACT

Neem vrijblijvend contact met ons op via

info@xenario-advies.nl


Mariëlle Heuvelmans

06-27109874


Lonneke Gijsbers

06-46128750