Veiligheidadvies

Veiligheidsbeleid

Beleidsadviezen spelen voor organisaties een belangrijke rol bij het vormgeven van veiligheidsbeleid. Het maken van veiligheidsbeleid is een cruciale factor bij complexe maatschappelijke vraagstukken. Een goed beargumenteerd beleidsadvies brengt uitdagingen, oplossingen en kansen bij elkaar.

Xenario biedt de expertise in het ontwikkelen van beleidsadviezen voor veiligheidsvraagstukken. Xenario heeft ruime kennis en ervaring in het openbaar bestuur  met omvangrijke en complexe veiligheidsprojecten in zowel de publieke als private sector. Denk hierbij aan grootschalige evenementen, woonoverlast, multiprobleem huishoudens, crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. Xenario zorgt  dat veiligheidsbeleid zorgvuldig ontwikkeld en geborgd wordt. Indien gewenst kan Xenario een vervolg bieden door te zorgen voor het implementeren van het ontwikkelde beleid binnen uw organisatie.

Xenario methodiek

Elk beleidsadvies start met een doordachte analyse met oog voor detail en een overstijgende blik op het proces. Deze analyse is de basis van het beleidsadvies dat wij stapsgewijs met u doornemen.

Xenario biedt onderscheidende, strategische beleidsadviezen op het gebied van veiligheid, zorg en evenementen. Beleidsadviezen die anticiperen op de diverse krachtenvelden, politieke doelstellingen en bestuurlijke verhoudingen. De wisselwerking tussen rijksoverheid, gemeentelijk bestuur en de publiek-private partners is voor ons een uitdaging die wij graag aangaan. De focus ligt voor ons op het vinden van balans tussen de belangen vanuit overheid, burger en maatschappij. Onze ervaring is gericht op netwerkontwikkeling en processturing.

Xenario zorgt voor de inhoudelijke expertise en kennis in het speelveld waarbij onze beleidsontwikkelaars oplossingsgericht en doeltreffend zijn. Wij dragen zorg voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid en nemen u werk uit handen.

Op zoek naar beleidsadvisering?

Wij bieden beleidsadviseurs die verschillende rollen kunnen uitvoeren; beleidsadviseurs die zorgen dat een veiligheidsvraagstuk op de agenda komt en het dus ‘verkopen’ aan beslissers en belanghebbenden, experts op verschillende veiligheidsthema’s om te ondersteunen in het te ontwikkelen beleid.  Onze beleidsadviseurs weten niet alleen veel van het thema veiligheid, maar weten zowel politiek als betrokken organisaties erbij te betrekken om veiligheidsbeleid succesvol te laten vaststellen en te borgen.

Xenario zorgt voor het opleveren van een plan van aanpak rondom veiligheid dat realistisch en haalbaar is en wat in gezamenlijkheid met betrokkenen tot stand komt. Waarbij de focus ligt op het creëren van voldoende draagvlak voor het toepassen van beleid. Het implementeren is naast het ontwikkelen van beleid een taak die Xenario met veel plezier uit voert. Het doorvoeren van (organisatiebreed) beleid is namelijk geen gemakkelijke opgave. Belangrijk is om te anticiperen op de voorwaarden voor een soepele invoering van beleidswijzigingen. Elke organisatie is anders en daarom vergroot een situationele aanpak de kans tot een succesvolle implementatie aanzienlijk. Voor het ontwikkelen van veiligheidsbeleid is de inhoud en daardoor de rol van Xenario bij elke opdracht weer anders. Het leveren van maatwerk is voor ons bij elke opdracht van toepassing.

Wij bieden beleidsadviseurs aan die zorgen dat een veiligheidsthema op de (politieke) agenda komt, experts om uw organisatie te adviseren voor het ontwikkelen van beleid of procesregisseurs voor het regisseren van een beleidsproces.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op en/of vraag een offerte op maat.

CONTACT

Neem vrijblijvend contact met ons op via

info@xenario-advies.nl


Mariëlle Heuvelmans

06-27109874


Lonneke Gijsbers

06-46128750