In onze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op het gebruik van onze website www.xenario-advies.nl en verder contact bij een overeenkomst of samenwerking.

Bij vragen of verzoeken betreffende persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@xenario-advies.nl.

1. Waarom we gegevens verwerken

Xenario is een dienstverlenend bedrijf. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en contact te kunnen onderhouden met klanten, partners en websitebezoekers. Ook analyseren we het gedrag van websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking:

1.1 Contactformulieren

Op onze website bevinden zich twee soorten contactformulieren:

De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Als aanvulling kunnen vrijwillig meer gegevens worden verstrekt, zoals een telefoonnummer als er een voorkeur is voor telefonisch contact in plaats van communicatie via de mail.

De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tool Contact Form 7 en opgeslagen in de database van de website, gehost bij Rootnet. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar een Xenario-werknemer die ingaat op de ingestuurde vraag, opmerking of verzoek.

2. Gegevens die wij verwerken

Afhankelijk van de mate waarin je gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Afhankelijk van het doel van de verwerking, bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de gegevens die we wettelijk moeten bewaren. De toegang tot persoonsgegevens wordt bovendien beperkt tot de noodzakelijke personen.

3. Bescherming persoonsgegevens

Wij verkopen geen gegevens aan derden. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van gegevens aan onze hostingpartner.

Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ongeacht de overeenkomst blijft Xenario echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen. Wil je gebruik maken van dit recht dan kun je een verzoek sturen naar info@xenario-advies. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou is, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, uiterlijk binnen vier weken.

6. Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik, neem contact op via info@xenario-advies.nl.

7. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.

Comments are closed.