Veiligheidsonderzoek

Veiligheidsonderzoek

Goede analyse en onderzoek van een veiligheidsvraagstuk is een belangrijke start voor elke stap binnen uw organisatie. Met de inzet van verschillende methodieken voert Xenario onderzoek uit namelijk: kwalitatief en kwantitatief onderzoek en het uitvoeren van een customer journey.

Op deze manier geven wij organisaties inzicht in de effecten van veiligheidsbeleid en bestaande processen rondom veiligheid, zowel intern als extern. Ook inventarisatie, evaluaties, effectmetingen en haalbaarheidsstudies zijn mogelijkheden die we kunnen inzetten.

Door kennis, ervaring en visie op onderzoek en advies, ondersteunen wij onze opdrachtgevers. Het is onze ambitie om een gewaardeerde partner in onderzoek en advies te zijn voor alle vragen rondom veiligheid.

Customer journey

Naast kwalitatief of kwantitatief onderzoek bieden wij ook sterkte-zwakte analyse aan in de vorm van een customer journey voor vragen over veiligheid. We verplaatsen ons in uw klant en doorlopen het proces dat afgelegd wordt binnen uw bedrijf. Hoe ervaart een klant het ontvangst of de dienstverlening van uw bedrijf? Hoe tevreden is de klant over uw bedrijf? Staat de klant centraal? Welke sterke en zwakke plekken zijn er te benoemen op het gebied van veiligheid?

De analyse bestaat uit het in kaart brengen van de natuurlijke route die een klant neemt naar aanleiding van de routering binnen uw bedrijf. Naast een advies over mogelijke verbeterpunten geven wij handreikingen hoe een veiligheidsprofessional kan anticiperen op de besluiten die een klant neemt. Vanuit het perspectief van de klant en de veiligheidsprofessional komen we tot een heldere SWOT-analyse die de eventuele verbeterpunten bloot legt en die in een oogopslag de uitdagingen en kansen binnen uw organisatie laat zien. 

[/vc_column_inner]

CONTACT

Neem vrijblijvend contact met ons op via

info@xenario-advies.nl